Dlaczego niedźwiedzie zapadają w sen zimowy?

Niedźwiedzie są ssakami lądowymi, które zamieszkują różne ekosystemy na całym świecie. Żyją w lasach, na łąkach i w obszarach polarnych można spotkać różne gatunki niedźwiedzi, które zawsze należą do zwierząt na szczycie łańcucha pokarmowego.

Które niedźwiedzie zapadają w sen zimowy?

Niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. Proces ten różni się jednak od innych gatunków, które również odpoczywają podczas zimnej pory roku. W przeciwieństwie do innych gatunków, niedźwiedzie nie tracą podczas tego procesu zdolności wyczuwania otoczenia, reagują na nagłe dźwięki, lub gdy coś w jakikolwiek sposób ich niepokoi.

Ale które niedźwiedzie hibernują? Prawda jest taka, że nie wszystkie gatunki potrzebują hibernacji. Na przykład niedźwiedź panda nie musi hibernować, ponieważ jego dieta oparta na bambusie nie pozwala mu na wejście w ten stan bezczynności. Niedźwiedź okularowy również nie, ponieważ jego pokarm jest dostępny w jego siedlisku przez cały rok.

Niedźwiedź czarny azjatycki może hibernować, lub pozostawać w stanie uśpienia przez cały rok, w zależności od ilości dostępnego pożywienia. Amerykański niedźwiedź czarny = zapada w letarg, ale łatwo się budzi, podobnie jak niedźwiedź grizzly.

Dlaczego niedźwiedzie hibernują?

Hibernacja niedźwiedzi różni się od hibernacji innych gatunków, ponieważ jeśli znajdą one wystarczającą ilość pożywienia przez cały rok, a warunki pogodowe są korzystne dla ich organizmów, mogą zdecydować się nie przechodzić w stan hibernacji.

Ale dlaczego niedźwiedzie hibernują? W zimie większość ich ofiar hibernuje lub jest ich niewiele, a drzewa tracą liście i owoce, więc pożywienie jest ograniczone. Przyjęcie tej praktyki jest sposobem na przetrwanie tego surowego sezonu, ponieważ hibernacja pozwala niedźwiedziom przetrwać bez potrzeby spożywania pokarmu. Zanim hibernacja się rozpocznie, muszą być spełnione pewne warunki, takie jak nagromadzenie tłuszczu przez cały rok. Podczas hibernacji spada temperatura ich ciała i tętno, co powoduje utratę około 40% ich całkowitej wagi. Często niedźwiedzie nie zapadają w sen zimowy, dopóki nie nagromadzą wystarczającej ilości tkanki tłuszczowej.

Czy można obudzić hibernującego niedźwiedzia?

Odpowiedź brzmi: tak! Zwierzęta te są zazwyczaj wrażliwe na wszelkie bodźce zewnętrzne, które otrzymują, więc ostry dźwięk lub kontakt z innym zwierzęciem obudzi je. Należy zaznaczyć, że niedźwiedzie nie budzą się z tak długiego okresu, aby zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne. Organizm posiada różne mikroorganizmy, które wykorzystują składniki odżywcze znajdujące się w moczu i kale, przekształcając je w aminokwasy potrzebne organizmowi niedźwiedzia.