Na czym polega monogamia wśród zwierząt?

Monogamia jest typem zachowania, które zazwyczaj kojarzy się nam, z ludźmi, jednak w świecie zwierząt również istnieją gatunki monogamiczne, które utrzymują jednego partnera na czas nieokreślony. Zachowanie to było przedmiotem wielu badań i uważa się, że monogamia u zwierząt może mieć wiele zalet, ale są też pewne wady.

Czym są zwierzęta monogamiczne?

Zwierzęta monogamiczne to takie, które decydują się na tworzenie par na czas nieokreślony w celu rozwijania aktywności rozrodczej i sprawowania ogólnej opieki nad potomstwem. Istnieją jednak pewne niuanse, o których warto wiedzieć, ponieważ u zwierząt ustalono dwa rodzaje monogamii:

  • Monogamia społeczna: para współpracuje przy karmieniu, opiece i ochronie potomstwa, ale w niektórych przypadkach jedno z nich kopuluje z innym osobnikiem gatunku. Przykładem tego typu monogamii jest sialia.
  • Monogamia płciowa: oprócz wyżej wymienionych zwyczajów, do kopulacji dochodzi tylko między nimi. Przykładem zwierząt, u których występuje monogamia płciowa, są koniki morskie.

Zalety i wady monogamii u zwierząt

Monogamia u zwierząt występuje z kilku powodów. Ogólnie rzecz biorąc, dzieje się tak ze względu na wiele korzyści dla gatunków, które je praktykują, ale są też wady:

Zalety

W zasadzie można powiedzieć, że monogamia wynika z potrzeby posiadania zdolnego do przeżycia potomstwa, aby zagwarantować ciągłość genów w dynamice populacji gatunku. Zachowanie to wynika również z konieczności zachowania jedności w opiece nad potomstwem, ponieważ wymaga to zbyt wiele czasu i wysiłku, aby mogło być wykonywane tylko przez jednego z rodziców, zwłaszcza gdy potomstwo jest od nich całkowicie zależne. W tym sensie współpraca rodziców ma decydujące znaczenie dla przetrwania potomstwa, co niewątpliwie daje im przewagę reprodukcyjną. Chcesz zobaczyć zwierzęta monogamiczne na własne oczy? Odwiedź jedno z najbogatszych środowisk naturalnych w Polsce – Bieszczady. Informacje  o tym regionie znajdziesz na www.bieszczady-online.pl

Wady

Jeśli chodzi o wady monogamii, to z jednej strony mamy do czynienia z liczbą potomstwa. Dzięki temu, że samiec rozmnaża się zawsze z tą samą partnerką, prawdopodobieństwo posiadania potomstwa jest mniejsze niż w przypadku, gdy ten sam samiec rozmnaża się z kilkoma samicami i odwrotnie. Możliwe jest również, że ustalona para nie jest zgodna lub że jeden z jej członków nie jest płodny. Z drugiej strony, zmienność genetyczna potomstwa jest bardziej ograniczona u par monogamicznych niż w przypadku, gdy potomstwo jest produkowane przez kilka par.